Ryseitiau Swper-Ffres, Hawdd ac Iach wedi'u Hanfon i Garreg eich Drws

Rydyn ni’n darparu ryseitiau blasus a maethlon, addas at eich ffordd o fyw.

Yn arbed amser ac arian i chi, bydd ein gwasanaeth dosbarthu bocsys bwyd yn mynd â chi i fyd lle mae cinio wedi’i gynllunio, yn rhydd o straen ac yn cael ei fwynhau gartref gan y teulu cyfan.

Beth sydd mewn Swperbox?

Mae pob bocs o fwyd Cymreig yn cynnwys ryseitiau newydd a chyffrous bob wythnos, gyda chynhwysion wedi eu dewis yn ofalus i greu sero gwastraff bwyd

Daw’r Cig, Pysgod a Chynnyrch Llaeth i gyd o ffermydd teuluol a busnesau bach yma yng Nghymru

Llysiau tymhorol swper-ffres, o rwydwaith o ffermydd organig ac atgynhyrchiol yng Nghymru

Cardiau ryseitiau syml mewn 8 cam hawdd eu dilyn

Gallwch ddewis hyd at 4 pecyn ryseitiau syml a hawdd yr wythnos gyda dros 16 o brydau bwyd i’w dosbarthu’n ddigyffwrdd

Tanysgrifiad hyblyg – hepgor, oedi, canslo neu amserlennu danfoniadau untro ar unrhyw adeg.

Mae’r bwydydd rydyn ni’n eu dewis yn gwneud gwahaniaeth

Ryseitiau ffres, blasus, wedi’u cynllunio gan faethegwyr, wedi’u cludo i garreg eich drws

Y Cynhwysion Mwyaf Ffres a Bwydydd Tymhorol

Mae pob rysáit yn cynnwys o leiaf 2 o’ch 5-y-dydd gyda gwybodaeth lawn am faeth yn cael ei darparu

Wedi eu paratoi gan Ben-gogyddion Cymreig Arobryn

Gwnewch yn fawr o fwydydd tymhorol gyda 6 rysáit newydd a chyffrous i ddewis rhyngddyn nhw bob wythnos, wedi eu creu gan ben-gogyddion gwobrwyog o Gymru

Y Cynhwysion Mwyaf Ffres a Bwydydd Tymhorol

Mae pob rysáit yn cynnwys o leiaf 2 o’ch 5-y-dydd gyda gwybodaeth lawn am faeth yn cael ei darparu

Wedi eu paratoi gan Ben-gogyddion Cymreig Arobryn

Gwnewch yn fawr o fwydydd tymhorol gyda 6 rysáit newydd a chyffrous i ddewis rhyngddyn nhw bob wythnos, wedi eu creu gan ben-gogyddion gwobrwyog o Gymru

“Mae Swperbox yn hawdd ei ddefnyddio, yn blasu’n anhygoel, yn dod â dŵr i’r dannedd ac yn iach iawn…. Alla i ddim disgwyl rhoi cynnig ar rysáit yr wythnos nesaf yum yum!”

Sandra Clarke

Caerfyrddin

Oedi, Hepgor neu Ganslo Unrhyw Bryd

Dim ymrwymiadau, dim contract, gallwch oedi neu ganslo eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg

Oedi, Hepgor neu Ganslo Unrhyw Bryd

Dim ymrwymiadau, dim contract, gallwch oedi neu ganslo eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg

Wedi’i Becynnu i Barchu’r Blaned

Pecynnau Carbon Niwtral a di-blastig sy’n gallu cael eu compostio, ac sydd wedi eu gwneud o blanhigion

Rhoi’n Ôl

Menter gymdeithasol elw-i-bobl sy’n ailfuddsoddi yn y gymuned, mewn addysg fwyd ac adfywio amgylcheddol

Wedi’i Becynnu i Barchu’r Blaned

Pecynnau Carbon Niwtral a di-blastig sy’n gallu cael eu compostio, ac sydd wedi eu gwneud o blanhigion

Rhoi’n Ôl

Menter gymdeithasol elw-i-bobl sy’n ailfuddsoddi yn y gymuned, mewn addysg fwyd ac adfywio amgylcheddol

Cynnyrch wedi ei Dyfu’n Lleol, o Ffynonellau Cynaliadwy

Mae cynhwysion ffres a ddewiswyd yn ofalus gan gynhyrchwyr bach o Gymru yn golygu ein bod yn cynhyrchu bwyd cynaliadwy, yn cefnogi bioamrywiaeth ac yn gwella diogelwch bwyd

Cynnyrch wedi ei Dyfu’n Lleol, o Ffynonellau Cynaliadwy

Mae cynhwysion ffres a ddewiswyd yn ofalus gan gynhyrchwyr bach o Gymru yn golygu ein bod yn cynhyrchu bwyd cynaliadwy, yn cefnogi bioamrywiaeth ac yn gwella diogelwch bwyd