Eisiau ryseitiau ffres ac iach wedi’u cludo i’ch drws?
Dewis eich dyddiad dechrau.

Tanysgrifiad cwbl hyblyg
Heb eich cloi mewn contract a dim ymrwymiad – gallwch hepgor bocs neu ganslo ar unrhyw adeg.

Ein haddewid i chi
Rydyn ni’n gyfrifol am eich bocs tan iddo gyrraedd eich dwylo’n ddiogel.

Dosbarthu digyffwrdd diogel
Gallwn ddanfon eich bocs bwyd i le diogel dynodedig fel nad oes rhaid i chi fod gartref.

Yn ogystal â’r wybodaeth am alergenau sy’n benodol i ryseitiau, oherwydd dulliau cynhyrchu a phacio gall Bocsys Ryseitiau Swperbox hefyd gynnwys lefelau isel o’r alergenau canlynol: grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten, cramenogion, wyau, pysgod, cnau daear, soia, llaeth, cnau (almonau, cnau cyll, cnau ffrengig, cnau cashiw, cnau pecan, cnau pistasio, cnau macadamia), seleri, sesame, sylffwr deuocsid a sylffidau, bysedd y blaidd, molysgiaid, mwstard